Znižanje stopnje neodgovorov lahko dosežemo na deset preprostih načinov:

 1. Rekrutirajte iz različnih virov: ne pošiljajte vabil le preko elektronske pošte, temveč objavite svojo anketo tudi v različnih spletnih skupnostih (forumih, straneh za socialno mreženje ipd.)
 2. Personalizirajte vabila, ki jih pošiljate po elektronski pošti: sporočila z osebnim nagovorom povečajo stopnjo odgovorov za vsaj 5 odstotkov, včasih celo več. Torej, pošiljajte vabila "G. Novaku", ne samo "Spoštovanemu" nekomu.
 3. Vabilo po elektronski pošti naj bo kratko in preprosto: poleg povezave na spletno anketo ne pozabite izpostaviti tudi:
  • kdo ste in kakšen je namen raziskave;
  • kaj raziskava pomeni za vsakega posameznika;
  • dolžine ankete – predvsem izpostavite, če je anketa kratka, vendar nikakor ne zavajajte, saj anketiranci raje rešujejo daljšo anketo, če vedo, kaj jih čaka;
  • anonimnost ankete.
 4. Prva stran ankete naj bo preprosta in privlačna: naj motivira anketirance. Nanjo ne postavljajte navodil, saj raziskave kažejo, da anketiranci neradi berejo dolga navodila na prvi strani.
 5. Vendar – izpostavite, kako boste uporabljali odgovore: to zapišite že na prvi strani. Ljudje na internetu raje podajajo informacije, če so seznanjeni z njihovo uporabo. Poudarite torej anonimnost/zaupnost informacij oz. njihovo delitev z drugimi.
 6. Ne pozabite pošiljati opomnikov po elektronski pošti: po določenem času pošljite osebam, ki se niso odzvale na anketiranje, ponovno povabilo. To lahko storite tako, da pošljete zahvalo tistim, ki so že odgovorili, in vzpodbudite tiste, ki tega še niso storili. Vendar je bolje, da ne pošljete več kot dveh opomnikov, predvsem pa odstranite elektronske naslove tistih, ki ne želijo biti več kontaktirani.
 7. Razmislite o ponujanju spodbud daril, nagrad ipd.: študije kažejo, da za povečanje stopnje odgovorov ni potrebe po velikih oziroma visokih spodbudah. Že majhne pozornosti in darila lahko pripomorejo k povečanju stopnje odgovarjanja.
 8. Nekateri preprosto želijo deliti svoje mnenje: veliko ljudi pa bo na anketo odgovorilo samo zaradi tega, ker želijo deliti svoje mnenje, ne zaradi nagrad. Zato razmislite o tem, da je prejetje nagrade izbirno – npr. izvedite žrebanje.
 9. Strateško uporabite grafiko in ostale internetne možnosti: v splošnem ankete ne potrebujejo grafik, včasih so lahko celo moteče ali vplivajo na odgovore. V nekaterih primerih pa lahko grafike zvišajo stopnjo odgovorov (npr. povezava ali slika nagrade ipd.).
 10. Objavite rezultate ankete na spletu, vidne vsem respondentom: respondente zanimajo rezultati ankete in njihova objava bo pripomogla k temu, da bodo izpolnili anketo.

<< Nazaj na Nekaj priporočil

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.