Zapletene in neprimerne lestvice odgovorov

Na lestvici od 1 do 5 sprašujemo po poznavanju, strinjanju, všečnosti, razumevanju, podpori, preferencah itd., kar zahteva uporabo številnih in zahtevnih skal.


Elegantna rešitev, ki ima le minimalne teoretske slabosti je preoblikovanje vprašanj v zgolj strinjanje. Na primer, namsto da vprašate "Kako dobro poznate orodje 1KA?" (sploh ne poznam – zelo dobro poznam) in "Kako vam je všeč orodje 1KA?": (sploh mi ni všeč – zelo mi je všeč) raje uporabimo enotno vprašanje in lestvico: "Kako se strinjate z naslednjimi trditvami?" "Dobro poznam orodje 1KA": sploh se ne strinjam (1) – popolnoma se strinjam (5) in "Všeč mi je orodje 1KA": sploh se ne strinjam (1) – popolnoma se strinjam (5). 

V primeru, ko ima vprašanje objektivno alternativo, npr. "Kako pogosto obiskujete spletno stran?" namesto subjektivne ocene (pogosto, manj pogosto,...) izberemo objektivno skalo, kot je "dnevno", "tedensko"..., saj imajo ljudje precej različne predstave o tem, kaj je pogosto.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​