Vprašanje ima več kot eno dimenzijo

V takem primeru je potrebno vprašanje razčleniti na več vprašanj. Ne vprašamo npr. "Kako dobro poznate in kako vam je všeč XXX?", ampak posebej vprašamo po poznavanju in posebej po všečnosti (po možnosti samo respondente, ki so pred tem pokazali neko poznavanje).

Podobno velja v primeru, ko želimo (npr. za proučevanje obiskovanja kulturnih prireditev v Ljubljani) izvedeti, kje študent živi. Ne vprašamo zgolj, kje stanuje, ampak moramo postaviti tri vprašanja: kje živi stalno, kje živi začasno in kje je locirana njegova fakulteta.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.