Preveč ali premalo opomnikov

Za pomembna vprašanja, npr. vprašanja, na katerih temeljijo vejitve ali vprašanja, ki so bistvena za našo analizo, je smiselno nastaviti opozorilo – mehki opomnik – ki respondenta opozori na pomembnost odgovora (SOFT REMINDER). Le v zelo nujnih primerih pa respondentu tudi preprečimo nadaljevanje odgovarjanja, če ne odgovori (HARD REMINDER). Druga skrajnost so trdi opomniki za čisto vsako vprašanje, ki lahko odvrnejo respondenta od celotne ankete.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.