Prepodrobne skale

Skale/lestvice za stališča so lahko 5, 7, 9, 10, 11 ali celo 100 stopenjske, vendar ima 5-stopenjska (1, 2, 3, 4, 5) celo vrsto praktičnih prednosti:

  • vsi jih poznamo še iz šole;
  • ker v anketah visoko prevladujejo, imajo respondenti z njimi že veliko izkušenj;
  • obstajajo standardizirane interpretacije dobljenega povprečja – visoke preference (npr. zadovoljstvo) se začnejo pri 4.0, kritično nizke pa pod 3.0;
  • zaradi popularnosti so tudi mogoče enostavne primerjave, tako med vprašanji kot med raziskavami.

Vse to v večini primerov odtehta manjše teoretske prednosti podrobnejših lestvic. V določenih primerih pa so seveda potrebne tudi bolj podrobne (1 - 7 ali 0 - 10 ali celo drsnik 1 - 100), bolj specifične (npr. semantični diferencial) ali celo lestvice s sodim številom odgovorov, ki respondenta silijo v opredeljevanje (npr. 4 kategorije: zelo nezadovoljen, nezadovoljen, zadovoljen, zelo zadovoljen).

<< Nazaj na Osnovna priporočila​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.