Prepodrobna vprašanja

Včasih se kot raziskovalci, avtorji anket tako zelo vživimo v svojo temo, da se nam zdi neobhodno potrebno postaviti zelo veliko vprašanj in zbrati zelo podrobne podatke.

Anketa je zato predolga in slabše kvalitete, kot bi lahko bila, pri čemer je najbolj nerodno, da številnih vprašanj zelo pogosto nikoli ne uporabimo v fazi analize. Zato je potreben dober razmislek, ali vsa ta vprašanja res potrebujemo.

Posebej to velja za demografijo, ko npr. sprašujemo po regiji, čeprav je regija za naš problem irelevantna in na tej osnovi kasneje ne izvedemo nobene analize. Nepotrebno je tudi preveč podrobno spraševanje (npr. po starosti), če vemo, da nas v pogledu starosti zanima kvečjemu analiza petih (npr. desetletnih) razredov ali treh večjih starostnih skupin, kot je to pogosto v marketingu (npr. do 30, 30 - 50, 50+).

V takem primeru je zato bolje kot po letnici ali starosti (numeričen odgovor) vprašati po uvrstitvi v kategorijo treh ali petih skupin. S tem se izognemo dodatnemu zamudnemu rekodiranju, ki ga bomo nato vsekakor potrebovali za analizo, hkrati pa respondentom olajšamo odgovarjanje. Nezanemarljivo je lahko tudi dejstvo, da je nekaterim anketirancem zaradi zasebnosti in tudi sicer neprijetno odgovarjati na vprašanja o natančnem letu rojstva.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.