Premajhna strukturiranost vprašalnika

Govorimo o strukturiranju vprašalnika v določenem orodju za izdelavo spletnih anket, kar sicer nima neposrednih posledic za respondenta ali kvaliteto podatkov, pomembno pa lahko izboljša proces izdelave vprašalnika.

V primeru daljšega vprašalnika (npr. več kot 50 vnosnih mest) je namreč smiselno vprašanja združiti v vsebinske sklope (bloke) oziroma pogojne stavke in jih tudi poimenovati (npr. uvodni blok, blok vprašanj za moške, blok vprašanj za ženske, demografija).

V primeru kompleksnih vprašalnikov bomo s tem bistveno olajšali popravljanje, urejanje in preglednost.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.