Premajhna pozornost pravicam in zadovoljstvu respondenta

Obstaja obsežna literatura o načelih, ki jih je potrebno upoštevati za doseganje čim večjega zadovoljstva respondentov. Nezadovoljen respondent bo namreč prekinil anketo, ne bo se več odzival na podobna vabila, hkrati pa bo lahko podajal tudi nekvalitetne odgovore:

  • Vabilo v anketo mora vključevati vrsto nujnih elementov, npr. pojasnilo, zakaj je anketa pomembna, zakaj in kako je bil anketiranec izbran, kako se varuje osebne podatke;
  • Upoštevati je potrebno kodekse strokovnih združenj (npr. zagotovilo zaupnosti, prepoved spama, jasno oceno trajanja itd.);
  • Respondent mora dobiti vtis, da je njegov napor dragocen in koristen;
  • Zagotoviti je treba, da ima proces anketiranja konsistentne značilnosti "toka" (flow) vprašalnika;
  • Vzpostaviti je treba privlačnost in zanimivost ("fun"), kar lahko dosežemo tako z vsebinskimi kot tudi z oblikovalskimi in drugimi formalnimi prijemi, posebej v primeru daljšega vprašalnika;
  • Preprečiti in odkrivati je potrebno minimalistično odgovarjanje, tako imenovano "satisficing" oziroma zadovoljevanje, kjer respondent nerealno pogosto izbira odgovore "ne vem"; srednje vrednosti odgovorov na skali (npr. vrednost 3 na skali 1 - 5), ali vedno iste vrednosti ipd;
  • Upoštevanje načela družbene menjave in zagotavljanje nadomestila respondentu za njegov čas in sodelovanje, lahko je to zgolj užitek izpolnjevanja, lahko je to prispevek k družbi, lahko je to obljuba (in nato dejansko posredovanje) rezultatov ankete ali pa so to tudi konkretna darila in nagrade.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.