Neustrezno ločevanje manjkajočih odgovorov

Ko respondent sploh ne odgovori na vprašanje, je treba to označiti in ostro ločiti od drugih manjkajočih vrednosti, npr. zaradi preskoka ali ker vprašanje za anketiranca ni ustrezno. Tak odgovor je treba ločiti tudi od odgovorov "ne vem", "ne želim odgovoriti", "drugo," ipd. ter od manjkajočih vrednosti zaradi morebitno dodatno dodane spremenljivke.

Vse navedene primere manjkajočih podatkov pri določeni spremenljivki je treba ločiti od primerov, ko manjka odgovor za celo enoto, za kar obstajajo različni razlogi: od preskoka, testne enote, prazne enote ali nepopolne enote oziroma delnega odgovora. V tem okviru je potrebna velika pozornost tudi opredelitvi ustrezne enote, ki se uporabi v analizi, kjer velja predhodno izločiti enote, ki so zgolj kliknile na nagovor ali le na prvo vprašanje.

Orodje 1KA sicer vse navedene kategorije jasno razločuje, vendar se je v primeru kompleksnih anket potrebno v problematiko nekoliko poglobiti, da se izbere ustrezne opcije. Pri enostavnih anketah pa privzete možnosti večinoma zadoščajo.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.