Pogoji namestitve

Pogoji namestitve in uporabe aplikacije 1KA v primeru lastne namestitve na strežniku uporabnika:

  1. 1KA je odprtokodna aplikacija, kjer se upošteva OSI GNU General Public License (GPL). Z nekoliko poenostavitve to pomeni, da se lahko aplikacijo poljubno namešča, uporablja, razvija in nadgrajuje, vendar za vse te uporabe, nadgradnje in razvoj velja enaka licenca.
  2. Uporabniki v celoti odgovarjajo za uporabo storitve spletnega anketiranja 1KA pri svoji namestitvi. Lastniki in razvijalci 1KA ne odgovarjajo za nobene vidike in posledice uporabe aplikacije 1KA.
  3. Priporoča se, da se za uporabo storitve spletnega anketiranja implementira siceršnje pogoje uporabe storitve 1KA. V nasprotnem primeru je uporabnik dolžan na spletnem mestu in tudi pri vseh vprašalnikih in vabilih, ki so vezani na 1KA, odstraniti omenjanje naziva 1KA.
  4. V primeru morebitnega skupnega sodelovanja pri razvoju odprtokodne programske kode je potreben formalen dogovor z 1KA.

Posredovanje inštalacijskih datotek in navodil je za uporabnika brezplačno. Morebitna nadaljnja tehnična ali uporabniška pomoč pa se obračuna po ceniku >>.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.