Individualni uporabniki lahko izbirajo med tremi zasebnimi paketi. V primeru potrebe po “white label” rešitvi in nadzoru nad večjim številom uporabnikov priporočamo poslovne pakete.

Metodološke storitve vključujejo pomoč pri razvoju vprašalnika, vnosu podatkov, statističnih analizah, izvedbi anketiranja, pisanju poročil, načrtovanju raziskav, celoviti izvedbi anketnih raziskav in izvedbo svetovanj oziroma izobraževanj o uporabi 1KA.

Tehnične storitve zajemajo standardizirane tehnične storitve(npr. restavriranje izbrisanega vprašalnika ali podatkov)in storitve po naročilu (npr. pomoč inženirja pri inštalaciji, dodatno programiranje ali sistemska pomoč).

Izobraževanja so namenjena zaposlenim v zasebnem in javnem sektorju, ki se pri svojem delu soočajo z zbiranjem in obdelavo podatkov. 

Obračunski interval so ure, pri čemer se upoštevajo ZAČETE ure. Urne postavke se razlikujejo glede na zahtevnost dela.

Pomembno: metodološke storitve 1KA se nanašajo na pripravo 1KA vprašalnika, napredno metodološko in projektno pomoč. Pomoči za diplomske, magistrske in doktorske naloge ne nudimo.  Za dogovor o metodološkem svetovanju (naročilo, ocena trajanja in stroškov) nas lahko kontaktirate preko OBRAZCA >> ali pokličete - pri tem upoštevajte, da navedena telefonska številka nikakor ni namenjena brezplačnemu svetovanju - na 030/702-788.


Poudarki:

  1. Nespremenjena, brezplačna in neomejena uporaba 1KA veljala za vse javne uporabnike z ArnesAAI dostopom (šolstvo, znanost ipd.), vendar na namestitvi 1ka.arnes.si. Podrobnosti so tukaj.
  2. Uporaba storitve spletnega anketiranja na spletnem strežniku 1KA, Centra za družboslovno informatiko (CDI), UL FDV, na domeni www.1ka.si, kjer je matična namestitev aplikacije 1KA, je brezplačna in neomejena za osnovne funkcionalnosti.
  3. Brezplačno je celotno posredovanje datotek in navodil za namestitev odprtokodne aplikacije 1KA na lastnem strežniku uporabnika. Izkušnje kažejo, da uporabniki, ki imajo kompetentno tehnično podporo, namestitev izvedejo brez vseh težav in dodatnih vprašanj.
  4. Brezplačna je tudi pomoč uporabnikom v obsegu podajanja osnovnih pojasnil in usmeritev, kot izhajajo iz obrazca Centra za pomoč. Pri tem se pomoč omejuje izključno na odstranjevanje nesporazumov in usmerjanje uporabnikov na obstoječe videe, priročnike ter pogosta vprašanja.
  5.  Brezplačno se obravnavajo vse tehnične težave ali napake pri delovanju storitve spletnega anketiranja 1KA na domeni www.1ka.si.

Vse druge individualne zahteve uporabnikov (zgoraj opisane metodološke ali tehnične storitve) se zaračunajo po neprofitnih tarifah, ki se razlikujejo glede na zahtevnost dela in si jih lahko ogledate v cenikih storitev.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.