Primer klica »GET« v PHP

$identifier = '9b03c8cdf967d24a';
$private_key = '0a68ff8b77272baf5a04f3b656f27fb5250438bc21d7707515a1b506a3a8491b';

// GET params
$action = 'getSurveyResponseData';       // Funkcija, ki jo želimo izvesti
$survey_id = '7050';        // ID ankete
$params = '?usr_id=250235';        // ostali parametri potrebni za klic funkcije

// Pripravimo podatke za hashiranje
$request_method = 'GET';
$request = 'https://www.1ka.si/api/'.$action.'/survey/'.$survey_id.$params;

$data = $request_method . $request;

// Izracunamo hash (token)
$token = hash_hmac('sha256', $data, $private_key);

// Pripravimo klic – dodamo parametra »identifikator« in »token«
$ch = curl_init($request.'&identifier='.$identifier.'&token='.$token);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, $request_method);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

// Izvedemo klic
$result = curl_exec($ch);

<< Nazaj na 1KA API​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.