Vsem dostopne spletne ankete (Accessibility)

Prizadevamo si, da bi bile spletne ankete, ki so ustvarjene v orodju 1KA, čim bolj enostavne za izpolnjevanje in dostopne tudi anketirancem s posebnimi potrebami. Zato smo sedaj nadgradili obstoječo nastavitev za vklop prilagojenih ikon, tako, da je to privzeto vklopljeno na vseh anketah. Vprašanja v anketi so prilagojena tako, da se lahko med posameznimi vprašanji in odgovori respondent premika z uporabo tabulatorja in puščic.

Nadgradnja je vidna na www.1ka.si, vseh virtualnih domenah in lastni inštalaciji 1ka.arnes.si za AAI uporabnike. 

Več >> 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.