POSVET O KOMBINIRANIH ANKETAH 2021

Na Fakulteti za družbene vede, Centru za družboslovno informatiko (CDI) je 1. decembra 2021, od 8.30h do 12h, potekal tradicionalni letni Posvet o kombiniranih anketah. Udeležili so se ga sodelavci CDI, Statističnega urada Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in akademskega sektorja s ciljem izmenjavanja ugotovitev s področja spletnih in kombiniranih anket. Dogodek je organiziral in vodil prof. dr. Vasja Vehovar.

Sodelujoči so na posvetu izpostavili najnovejše trende na področju uporabe spletnih panelov med pandemijo kot tudi izkušnje preteklih metodoloških aktivnosti. Zaradi Covid-19 je posvet potekal v spletni izvedbi preko Zooma, kjer so se zvrstila sledeča predavanja:

  • Primerjava uporabe spletnega panela in verjetnostnega vzorca za oceno pandemske izčrpanosti (NIJZ - Nejc Berzelak, Darja Lavtar, Maruša Rehberger, Metka Zaletel)
  • Izzivi anketiranja težko dosegljivih skupin v spletnih panelih (NIJZ - Maruša Rehberger, Darja Lavtar, Katarina Muha)
  • Ali je priporočljivo vprašanja v obliki tabel (vedno) dekomponirati tudi na PCju in ne le na mobilniku? (FDV - Gregor Čehovin, Vasja Vehovar)
  • Izkušnje in izzivi pri izvedbi raziskave ESS med pandemijo ter potenciali panela Cronos (FDV - May Doušak)
  • Analiza vpliva načina anketiranja pri raziskovanju o dnevni mobilnosti prebivalcev Slovenije (SURS - Vasilij Centrih)
  • Izkušnje in izzivi zbiranja podatkov oseb in gospodinjstev v državah članicah EU v času COVID-19 krize (SURS - Andreja Smukavec)

Program in gradiva Posveta o kombiniranih anketah 2021 so dostopna tukaj.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.