Število izpolnjenih vprašalnikov, uporabnikov in novih anket na 1KA z leti strmo narašča

Število izpolnjenih vprašalnikov na 1KA z leti narašča. Od leta 2012 do 2019 je naraslo za skoraj šestkrat (s 376.649 na 2.123.165). V letu 2019 smo zabeležili dobra dva milijona izpolnjenih vprašalnikov na domeni www.1ka.si, v 2020 pričakujemo, da bo število izpolnjenih vprašalnikov preseglo 3 milijone. Do sredine aprila smo zabeležili že več kot 1.200.000 izpolnjenih vprašalnikov, kar je slabih 400.000 več kot v istem obdobju lani.

Tudi skupno število uporabnikov se na www.1ka.si z leti precej enakomerno povečuje. V primerjavi z letom 2012 je v tem letu uporabnikov že štirinajstkrat več, skupno 74.571, do konca leta pa je število uporabnikov ocenjenih na kar 90.000.

Prav tako se na 1KA z leti veča tudi število novih anket. Lani (leta 2019) jih je bilo ustvarjenih okrog 45.000, kar je slabi 8000 več kot leto prej.  Za 2020 ocenjujemo, da bo prirastek skoraj dvakrat večji kot med letoma 2018 in 2019. Že v prvih slabih štirih mescih smo namreč zabeležili več kot 22.000 novih anket. Za primerjavo, v prvih štirih mesecih lanskega leta smo zabeležili dobrih 18.000 novih anket. za letos pa se ocenjuje kar 60.000 novih anket (okrog 15.000 več kot lansko leto).

*Podatki za april 2020 do 16. aprila 2020.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.