Razvoj vprašalnika

Orodje 1KA ponuja več posebnosti za podporo celotnemu procesu razvoja anketnega vprašalnika:

  • Bogata knjižnica arhivskih spletnih vprašalnikov poleg nabora najpogosteje rabljenih anket in vprašanj omogoča, da uporabnik vzpostavi tudi lastno knjižnico anket oziroma anketnih vprašanj;
  • Sistem komentarjev nudi obsežno podporo za učinkovit razvoj vprašalnika v skupini, kar odpravi potrebo po zamudnem in predvsem neučinkovitem usklajevanju verzij vprašalnika v formatu Word prek elektronske pošte. Uredniki ankete imajo tako vedno pregled nad komentarji drugih urednikov in respondentov. Določijo lahko status posameznega komentarja (npr. rešeno, še za narediti, ni relevantno itd.), komentarje pa lahko pregledajo tudi preko filtrov, npr. le tiste, ki še niso rešeni;
  • 1KA v okviru diagnostike vsak vprašalnik avtomatsko preveri, diagnosticira morebitne napake ter pripravi priporočila, ki so osnovana na metodoloških smernicah o najpogostejših napakah v anketnih vprašalnikih;
  • Posamezne verzije vprašalnika ter vprašanj lahko arhivirate in jih ponovno uporabite.

Lastnosti in prednosti: HITROST - ZMOGLJIVOST - RAZVOJ VPRAŠALNIKA - GNEZDENJE POGOJEV - UPRAVLJANJE S PODATKI - JEZIK IN PISAVE

<< Nazaj na Lastnosti in prednosti

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.