Zanka (3m 14s) [NOVO]

Videovodič prikazuje uporabo možnosti zanka v orodju 1KA.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.