Zakaj se pri postopnem reševanju v tabeli izgubijo odgovori, če se respondent pomakne na prejšnjo stran?

V primeru vklopljenega postopnega reševanja pri tipu vprašanja tabela – en odgovor se podvprašanja v tabeli respondentu postopno prikazujejo.

V primeru, da imamo anketo z več stranmi, se lahko zgodi, da se respondent med izpolnjevanjem tabele pomakne na prejšnjo stran. V tem primeru se odgovori, ki jih je podal pri posameznih podvprašanjih v tabeli, ne shranijo.

Če je respondent na primer odgovoril na tri od pet podvprašanj v tabeli, nato pa kliknil 'Prejšnja stran', se podatki podvprašanj, na katera je odgovoril, ne bodo shranili, saj vsa podvprašanja skupaj sestavljajo eno vprašanje. In tako kot pri vseh drugih vprašanjih je namreč potrebno klikniti na naslednja stran, če želimo, da se odgovori shranijo.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.