POZIV ZA ODDAJO PONUDBE KOMERCIALNEGA GOSTOVANJA STORITVE 1KA

Ozadje: Zaradi naraščajočih težav pri gostovanju komercialne storitve 1KA bo Center za družboslovno informatiko (CDI), Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani,  prenehal s komercialno aktivnostjo gostovanja in uporabniške podpore za 1KA e-trgovino na domeni www.1KA.si.
Pred tem pa želi CDI zagotoviti vzpostavitev 1KA e-trgovine s strani komercialnih ponudnikov, kjer bi lahko vsi zainteresirani uporabniki, ki trenutno še gostujejo na domeni www.1KA.si – pod enakimi oziroma podobnimi pogoji kot sedaj – nemoteno nadaljevali z uporabo storitve 1KA.
1KA je sicer odprtokodna aplikacija, ki jo je razvil CDI, formalna imetnica izvorne kode pa je Univerza v Ljubljani. 1KA se lahko prosto namešča in neomejeno uporablja, pod pogoji odprtokodne licence GPL, kar med drugim pomeni, da mora biti vsak nov razvoj kode javno dostopen.

Poziv: CDI poziva zainteresirana podjetja, da za aplikacijo 1KA ponudijo komercialno gostovanje in uporabniško podporo. Ponudniki morajo izpolniti naslednje pogoje:

  1. registrirati primerno domeno za izvajaje storitve 1KA,
  2. namestiti aplikacijo 1KA na svojem strežniku,
  3. vzpostavi lasten sistem registracij in prijav,
  4. zagotoviti kakovostno delovanje storitve 1KA,
  5. zagotoviti uporabniško podporo,
  6. predstaviti vzdržen poslovni model.

Za vse ponudnike, ki bodo izpolnjevali zgornje pogoje, bo CDI na strani www.1KA.si objavil odgovarjajočo povezavo, kjer bo podjetje izvajalo komercialno gostovanje. Podobno je že objavljena povezava za uporabnike izobraževalnega in raziskovalnega sektorja, ki lahko 1KA z Arnes registracijo neomejeno in brezplačno uporabljajo na domeni 1KA.arnes.si.

Po vzpostavitvi zunanje komercialne ponudbe gostovanja in uporabniške podpore za storitev 1KA bo CDI vsem obstoječim uporabnikom e-trgovine 1KA na domeni www.1KA.si ponudil prehod na izbrane komercialne ponudnike. Obstoječi uporabniki www.1KA.si bodo morali najprej izvesti registracijo na spletnem mestu odgovarjajočega komercialnega ponudnika, po registraciji pa bodo lahko – s pomočjo avtomatskega kopiranja 1KA datotek med različnimi namestitvami 1KA – h komercialnemu ponudniku prenesli tudi vse svoje 1KA ankete. Prenos iz www.1KA.si na komercialnega ponudnika bo potekal enako kot je potekal prenos iz www.1KA.si na 1KA.arnes.si.

Na spletnem mestu www.1KA.si torej v perspektivi ne bo več namestitve aplikacije 1KA. Nahajale se bodo le informacije o stanju in razvoju odprtokodne aplikacije 1KA ter povezave na vsa spletna mesta, ki omogočajo gostovanje storitve 1KA za zunanje uporabnike.

Oddaja ponudb: Ponudbo oddajte na naslov info@1KA.si, kjer so na voljo tudi vse nadaljnje informacije.
 

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.