Neupoštevanje splošnih načel spletnega nastopa

Pri vsakem spletnem nastopu je potrebno upoštevati vrsto uveljavljenih standardov, ki preprečujejo napake in pomanjkljivosti. Naštejmo nekaj najbolj kritičnih komponent:

 • Nevljudnost ter neprimeren ali ciljnim skupinam (respondentom) neprilagojen jezik;
 • Neustrezen (pri kratkih anketah je lahko celo odvečen, če je na svoji strani) uvod/nagovor ali zaključek;
 • Slovnične napake;
 • Tehnične pomanjkljivosti, posebej nestabilnost strežnika in nedelovanje določenih funkcij, npr. JavaScript;
 • Šibko zagotavljanje toka ("flow") oziroma rdeče niti;
 • Nerazdelano strukturiranje vsebin v zaokrožene bloke;
 • Neprimernost oblike oziroma odsotnost profesionalnega designa;
 • Neustrezna raba multimedije;
 • Neprimerna promocija in objava ankete;
 • Neustrezna elektronska vabila k izpolnjevanju;
 • Kršitev načela tajnosti in zasebnosti;
 • Nepravilno vključevanje družbenih omrežij;
 • Neupoštevanje osnovnih pravil obnašanja na spletu (npr. raba velikih črk);
 • Neupoštevanje dejstva, da ima grafika svoj učinek, pogosto nepredvidljiv, zato je treba – če grafika (npr. slika) nima zelo jasne vloge – njeno vlogo kar najbolj omejiti.

<< Nazaj na Osnovna priporočila​

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.