Tabela z dvema lestvicama

Tabela z dvema lestvicama je uporabna, če npr. želite, da anketiranec za isti sklop vprašanj odgovarja po pomembnosti in zadovoljstvu. Ustvarite jo v zavihku 'UREJANJE' - 'Vprašalnik', z miško zapeljete na oranžno ikono v levem stranskem meniju. V seznamu tipov vprašanj, ki se vam odpre, izberete 'Dvojna tabela', pod kategorijo 'Tabele en odgovor'.

 

 

Pri urejanju vprašanja lahko v desnem stranskem meniju določite podnaslov posamezne lestvice, in sicer v vnosnih poljih 'Podnaslov 1. tabele' in 'Podnaslov 2. tabele' v razdelku 'Kategorije odgovorov'. Pod tema podnaslovoma pa vpišete vrednosti posameznih kategorij, npr. od 1 do 5.

 

Primer: zanima vas, kako so anketiranci zadovoljni z obliko in kakovostjo različnih izdelkov. V besedilo vprašanja vpišete 'Kako ste zadovoljni ...', v podnaslov 1. tabele '... z obliko?' in v podnaslov 2. tabele '... s kakovostjo?'. Vrednosti za obe podtabeli (stolpci) označite od 1 do 5, v vrstice pa vpišete imena izdelkov.

Primer ankete z dvojno tabelo >>

 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.