Razvrščanje oziroma rangiranje (ang. ranking)

'Razvrščanje' je poseben tip vprašanja, ki omogoča anketirancu razvrščanje kategorij odgovorov oziroma možnosti po vrstnem redu glede na pomembnost postavke. Ta tip vprašanja je na voljo le uporabnikom zasebnih paketov 2KA in 3KA.

Rangiranje je sicer kognitivno zahtevno anketno vprašanje. Respondent običajno ne zmore razvrstiti več kot 5 do 10 kategorij. V primerjavi z alternativnim ocenjevanjem v tabeli (ang. rating scale) tudi nima večjih prednosti, ampak celo vrsto slabosti (ni možno izračunavanje povprečja, variance, izdelave multivariatnih analiz, primerjave, itd.). Razvrščanje uporabimo predvsem v situaciji, ko želimo točni vrstni red (pri tabeli ima lahko več kategorij isto oceno). Take primere srečamo pri nakupovalnih odločitvah in drugih problematikah izbire.

Avtor ankete lahko pri uporabi tipa vprašanja 'Razvrščanje' v nastavitvah izbira med naslednjimi tipi razvrščanja:

  • Prestavljanje, kjer respondenti določeno število možnosti prestavijo z leve na desno;
  • Oštevilčevanje, kjer respondenti poleg vsake možnosti izberejo številko v spustnem seznamu;
  • Premikanje, kjer respondenti možnosti premikajo v navpični smeri;
  • Image hotspot, kjer respondenti rangirajo vnaprej določena območja na sliki. 

Nastaviti je možno tudi število možnosti oziroma odgovorov, ki jih lahko respondent razvrsti.

 

Povezave

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.