Strukturiranje vprašalnika v bloke (6M 26S) [NOVO]

Videovodič prikazuje, kako v orodju 1KA strukturiramo vprašalnik v bloke.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.