Slučajne skupine anketirancev (IF) (3m 20s) [NOVO]

Video vodič prikazuje, kako lahko v orodju 1KA nastavimo delitev anketirancev v slučajne podskupine s pomočjo pogojev (IF).

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.