Osnovne analize podatkov

Videovodič prikazuje osnovne analize podatkov v orodju 1KA.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.