Oblikovanje ankete (4M 54S) [NOVO]

Videovodič prikazuje, kako v orodju 1KA prilagodimo obliko oziroma izgled spletnega vprašalnika.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.