deleteLink

deleteLink – izbriše javno povezavo
request_method: POST
 
GET parametri:

  • action= deleteLink

  • ank_id= 123; //id ankete

JSON parametri v POST-u:

{"hash":"8E623FA2"} //hash=ime linka/povezave

Primer odgovora:

{"note":"Povezava izbrisana"}