BlockRepeatedIP

BlockRepeatedIP – spremeni nastavitev blokiranja ponovnega IP naslova
request_method: POST
 
GET parametri:

  • action= BlockRepeatedIP

  • ank_id= 123; //id ankete

 
JSON parametri v POST-u:

// blockIP – nastavitev v minutah. 
// Trenutne možne opcije so 10, 20, 30, 60, 720, 1440, 0=blokiranje izključeno
{"blockIP":1440}

Primer odgovora:

{"note":"IP blocking changed"}