addQuestionVrednost

addQuestionVrednost – doda novo vrednost v vprašanje
request_method: POST
 
GET parametri:

  • action=addQuestionVrednost

  • ank_id=123        (id ankete)

  • spr_id=1234      (id vprašanja)

 
POST polje:

{"naslov":"Besedilo nove vrednosti"}