getSurveyStatuses

getSurveyStatuses – vrne statuse odgovorov za anketo
request_method: GET
 
GET parametri:

  • action=getSurveyStatuses

  • ank_id=123        (id ankete)

 
Primer odgovora:

{"valid":{ //ustrezno
  "6":1, //končal anketo
  "5":0 //delno izpolnjena
 }, 
 "nonvalid":{ //neustrezno
  "6l":0, //prazna v celoti
  "5l":0, //prazna delno
  "4":0, //klik na anketo
  "3":0, // klik na nagovor
  "-1":0 //neznan status
 }, 
 "invitation":{ //neanketirane enote
  "2":0, //email poslan - napaka
  "1":0, //email poslan - neodgovor
  "0":0 //email neposlan
 } 
}