getSurveyFrequencies

getSurveyFrequencies – frekvence odgovorov na vprašanja v anketi
request_method: GET
 
GET parametri:

  • action=getSurveyFrequencies

  • ank_id=123        (id ankete)

 
Primer odgovora:

[
{"besedilo_vprasanja":"Vec odgovorov z drugo", //vprasanje kategorije – vec odgovorov
"id_vprasanja":"803405_0",
"vrsta_vprasanja":"0",
"odgovori":{
"invalid":{"-1":{"text":"Ni odgovoril","cnt":0},"-2/*… tukaj so vsi neustrezni odgovori*/},
"validCnt":3, //koliko je ustreznih odgovorov (najprej preveri, če obstaja!, lahko je samo "invalidCnt")
"allCnt":3, //koliko je vseh odgovorov
"valid":[
{"text":"Prvi ","text_graf":"Prvi ","cnt":0,"vrednost":1},
{"text":"Drugi","text_graf":"Drugi","cnt":"1","vrednost":2},
{"text":"Tretji","text_graf":"Tretji","cnt":0,"vrednost":3},
{"text":"Drugo:","text_graf":"Drugo:","cnt":"2","vrednost":4}, //opcija drugo
//kjer je parameter "other":1, je text odgovora opcije Drugo – zapis je podoben, kot pri besedilu
{"text":"nekaj drugega","cnt":1,"text_graf":null,"vrednost":"nekaj drugega","other":1}, 
{"text":"nekaj","cnt":1,"text_graf":null,"vrednost":"nekaj","other":1}
]
}
},
{"besedilo_vprasanja":"En odgovor z drugo", //vprasanje kategorije – en odgovor
"id_vprasanja":"803406_0",
"vrsta_vprasanja":"1",
"odgovori":[
{"invalid":{"-1":{"text":"Ni odgovoril","cnt":0},"-2/*… tukaj so vsi neustrezni odgovori za ta radio button*/},
"valid":[
{"text":"0","text_graf":null,"cnt":"1"},//cnt pove, klikokrat je bil izbran ta radio
{"text":"1","text_graf":null,"cnt":"2"}
],
"validCnt":3,
"allCnt":3,
"naslov":"Prvi"},//naslov/besedilo radio odgovora
{"invalid":{/*… tukaj so vsi neustrezni odgovori za ta radio button },
"valid":[
{"text":"0","text_graf":null,"cnt":"2"},
{"text":"1","text_graf":null,"cnt":"1"}
],
"validCnt":3,
"allCnt":3,
"naslov":"Drugi"},
{"invalid":{"/*… tukaj so vsi neustrezni odgovori*/},
"valid":[
{"text":"0","text_graf":null,"cnt":"1"},
{"text":"1","text_graf":null,"cnt":"2"}
],
"validCnt":3,
"allCnt":3,
"naslov":"Tretji"},
{"invalid/*… tukaj so vsi neustrezni odgovori za ta radio button },
"valid":[
{"text":"0","text_graf":null,"cnt":"1"},
{"text":"1","text_graf":null,"cnt":"2"}
],
"validCnt":3,
"allCnt":3,
"naslov":"Drugo:"},
{"invalid/*… tukaj so vsi neustrezni odgovori za ta radio button },
"invalidCnt":1,
"allCnt":3,
"validCnt":2,
"average":null,
"valid":[ //odgovori opcije drugo za vprasanje z radio gumbi
{"text":"nekaj nekaj drugega","cnt":1,"text_graf":null},
{"text":"nekaj nekaj","cnt":1,"text_graf":null} //"cnt" pove, kolikokrat se ta odgovor ponovi
],
"other":1,
"naslov":"Drugo:"}
]//konec "odgovori"
},//konec vprasanja z radio
{"besedilo_vprasanja":"Besedilo", //sanje tipa besedilo/vnos besedila
"id_vprasanja":"803407_0",
"vrsta_vprasanja":"2",
"odgovori":[
{"invalid/*… tukaj so vsi neustrezni odgovori za ta radio button*/},
"invalidCnt":1,
"allCnt":3,
"validCnt":2,
"average":null,
"valid":[
{"text":"neko besedilo","cnt":1,"text_graf":null},
{"text":"pozdravljen svet","cnt":1,"text_graf":null}
]}]}]