+
Ustvari anketo

Funkcije branja

getSurveyQuestions – vrne podatke o vseh vprašanjih v anketi
request_method: GET
 
GET parametri:

  • action=getSurveyQuestions

  • ank_id=123        (id ankete)

Primer odgovora:

{"ID_VPRAŠANJA_1":{
 "id":"1234",
 "tip":"En odgovor",
 "naslov":"Naslov vprašanja 1",
 "info":"",
 "variable":"Q1",
 "stran_id":"2890",
 "stran_naslov":"Stran 1",
 "vrstni_red":"1",
 "vrednosti":{
  "48495":{
   "id":"48495",
   "naslov":"Vpišite besedilo odgovora",
   "variable":"1",
   "vrstni_red":"1"
  },"48496":{
   "id":"48496",
   "naslov":"Vpišite besedilo odgovora 2",
   "variable":"2",
   "vrstni_red":"2"
  }
 }
}},
{"ID_VPRAŠANJA_2"...