Povečanje aktivnosti na 1KA v času izolacije zaradi novega korona virusa

V času, ko zaradi epidemije koronavirusa številni delajo od doma, od doma pa poteka tudi delo učiteljev in izobraževanje učencev, dijakov in študentov, smo na 1KA zaznali precejšnje povečanje aktivnosti. V primerjavi z lanskim marcem se je aktivnost na glavni domeni www.1ka.si skoraj podvojila. V mesecu marcu 2020 (1. mesecu karantene) je bilo ­skupno število na novo registriranih uporabnikov 3.815, povprečno število novih uporabnikov na dan pa je znašalo 123, kar je skoraj dvakrat toliko kot istega meseca lani. Podobno se je v primerjavi z lanskim marcem skoraj podvojilo tudi število novih anket (več kot 11.000). Marca letos je bilo izpolnjenih 479.971 vprašalnikov, kar je prav tako skoraj dvakrat več kot lani (262.710).   

 

Iz spodnjega grafa lahko razberemo tudi, da je od 16. marca 2020 dalje – prvega ponedeljka karantene – začelo precej naraščati število novih uporabnikov, novih anket in izpolnjenih vprašalnikov na 1KA. V drugem delu marca je bilo skupaj več kot dvakrat več na novo registriranih uporabnikov, novih anket in izpolnjenih anket v primerjavi s prvim delom (do 15. marca).

 

Če primerjamo povprečno dnevno aktivnost na 1KA po mesecih v tem letu, lahko opazimo tudi, da je bilo v marcu v povprečju dvakrat več novih in izpolnjenih anket na dan kot januarja in februarja, v aprilu se je povprečno dnevno število novih anket in izpolnjenih vprašalnikov še povečalo. Če je bilo v januarju in februarju v povprečju okoli 50 novih uporabnikov na dan, se v marcu povprečje giblje okoli 120. Najbolj očitna je vsekakor razlika med povprečnim dnevnim številom izpolnjenih anket, ki je bilo v januarju okoli 6.500, v aprilu pa je v povprečju izpolnjenih skoraj 18.000 vprašalnikov na dan.

Opomba: leva os prikazuje povprečno število novih uporabnikov in anket na dan, desna pa povprečno število izpolnjenih anket na dan.

 

*Podatki za april 2020 do 20. aprila 2020.

Orodje 1KA je brezplačno za osnovne uporabnike.