Uspešna izvedba dogodka Dan spletnega anketiranja 2017

"Dan spletnega anketiranja" (DSA) je dogodek, ki ga Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko organizira že od leta 2012.

Vsako leto se dogodka udeleži čez 200 udeležencev. Ciljna publika je tako strokovna javnost kot drugi uporabniki spletnih anket, ki jih zanimajo najsodobnejši dosežki in trendi na področju metodologije spletnih anket.

Letošnji dogodek se je odvijal 21. septembra na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede. Glavna tema dogodka je bil pregled globalnih trendov spletnega anketiranja in deset let razvoja 1KA.

Dogodek je bil sestavljen iz treh sklopov interaktivnih seminarjev. Prvi sklop z naslovom Preliminarno seznanjanje z orodjem 1KA je bil razdeljen na dva seminarja: Sistematičen pregled glavnih funkcionalnosti (Gregor Čehovin in Miha Matjašič) in Napredne in nove funkcionalnosti (Marjana Vrh in Katja Zrim) za uporabnike 1KA in udeležence preteklih dogodkov.

Drugi sklop je bi namenjen osrednjemu metodološkemu predavanju, kjer je dr. Vasja Vehovar predstavil trende spletnega anketiranja in deset let razvoja 1KA.

V tretjem sklopu so bili izvedeni štiri seminarji. Dr. Barbara Brečko in Robert Šmalc sta predstavila evalvacijo pedagoškega dela v osnovnih in srednjih šolah, dr. Vasja Vehovar je predstavil evalvacijo pedagoškega dela v visokem in višjem šolstvu, Peter Hrvatin in Miha Matjašič pa sta predstavila inštalacijo in integracijo 1KA, API in poslovne prilagoditve aplikacije 1KA. V zadnjem seminarju sta Katja Zrim in Uroš Podkrižnik predstavila prilagoditev spletnih anket na mobilne naprave.

 

Uporabniki 1KA lahko dostopate tudi do gradiv posameznih seminarjev DSA 2017 >>

Več o dogodkih Dan spletnega anketiranja >>

 • 20
  Jun

  Z zadnjo 1KA nadgradnjo (verzija 19.06.07), ki je bila izvedena v soboto, 15.6.2019, smo prenovili predvsem mobilni prikaz vprašalnika oz. vseh tipov vprašanj.

 • 20
  Jun

  Na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za družbene vede bo 25.9.2019, 9.00-12.30, že osmič potekal Dan spletnega anketiranja (DSA). Dogodek organizira Center za družboslovno informatiko (

 • 28
  Mar

  V letu 2018 je število novih uporabnikov 1KA na osnovni inštalaciji, to je na oblaku (www.1ka.si), naraslo za 12 tisoč (skupno 54.335), število novih anket pa je naraslo za 38 tisoč (skupno 163.515).

 • 27
  Mar

  Obveščamo vas, da bodo v sredo, 27.3.2019 od 22.00 do predvidoma 23.00 ure potekala redna vzdrževalna dela našega informacijskega sistema (IS), zato bo v tem času 1KA začasno nedosegljiva.

  Hvala za razumevanje!

 • 16
  Mar

  Z zadnjo nadgradnjo, ki je potekala v soboto, 16. marca 2019, smo izboljšali veliko obstoječih funkcionalnosti in implementirali tudi nove funkcionalnosti, razvite od januarja do marca 2019. Med slednjimi velja poudariti naslednje:

 • 21
  Jan

  Izvedena je bila večja nadgradnja orodja za spletno anketiranje 1KA (verzija 19.01.18). Izvedenih je bilo veliko izboljšav obstoječih funkcionalnosti in implementiranih novih funkcionalnosti, razvitih v obdobju od oktobra 2018 do januarja 2019.