Semantični diferencial

Semantični diferencial je bipolarna ocenjevalna lestvica, kjer sta na vsaki strani lestvice nasprotujoča si pridevnika oz. vrednosti odgovorov, npr. vesel/žalosten, zelo privlačno/sploh ni privlačno, zelo verjetno/sploh ni verjetno ipd. S semantičnim diferencialom lahko merimo respondentov odnos do idej, konceptov, stvari, ljudi in dogodkov.
 
Semantični diferencial kot tabela
Semantični diferencial v orodju 1KA ustvarimo tako, da pri urejanju vprašalnika v zavihku 'UREJANJE' – 'Vprašalnik' kliknemo na Dodaj želeni tip vprašanja (oranžen plus na levi strani) in izberemo Tabela en odgovor – Tabela diferencial. Na levo in desno stran radio gumbov vpišemo ustrezna nasprotujoča si pridevnika.

Semantični diferencial kot drsnik
Semantični diferencial lahko predstavimo tudi v obliki drsnika. V orodju 1KA to storimo tako, da vstavimo tip vprašanja Vnos - Število in izberemo postavitev drsnik. Pri nastavitvah drsnika:

 

  • nastavimo min=1 in max=5;

  • obkljukamo opcijo 'Prikaži vmesne številske labele;

  • obkljukamo opcijo 'Prikaži opisne labele nad min in max'.

 

 
Primer ankete z uporabo semantičnega diferenciala >>
 

1KA is free to use for basic users