Številske in kategorične vrednosti spremenljivk lahko v aplikaciji 1KA rekodirate, torej jim spremenite vrednosti. Do te možnosti dostopate v zavihku 'PODATKI' - 'Izračuni' - 'Rekodiranje'.

 

Na voljo so naslednje funkcije rekodiranja:

 

  • Dodaj - odpre okno za dodajanje spremenljivk, kjer želite spremeniti stare vrednosti v nove.
  • Uredi - prikaže okno za urejane rekodiranja posamezne spremenljivke.
  • Odstrani - odstrani oz. v celoti izbriše rekodiranje posamezne spremenljivke.
  • Omogočeno - omogoči oziroma onemogoči rekodiranje posamezne spremenljivke.
  • Vidna - spremenljivko v vprašalniku nastavi kot vidno oz. nevidno.

 

Na dnu tabele s klikom na 'Povzetek rekodiranja' odprete seznam rekodiranih vrednosti po spremenljivkah.

 

Rekodiranje v isto spremenljivko:

 

  • Vse odgovore, ki imajo npr. vrednosti 2 in 3, rekodirate v drugo vrednost (npr. 11) iste spremenljivke,

 

  • ali pa jih definirate kot manjkajočo vrednost, npr. 'ni odgovoril (-1)'.

 

Rekodiranje v novo spremenljivko:

 

  • Odgovore izbrane spremenljivke rekodirate v nove vrednosti, kjer se vrednostim stare spremenljivke Q1 (npr. 1 in 2), priredi novo vrednost (npr. 12) v spremenljivki Q2.

 

  • Pri rekodiranju v novo spremenljivko lahko vrednosti prav tako definirate kot manjkajočo vrednost.

 

  • Podobno lahko rekodirate tudi kategorične spremenljivke, npr. da Q1 s skalo 1-5 spremenite v Q2 s skalo 1-3. V vrednost 1 spremenljivke Q2 (nizko) rekodirate vrednosti 1 in 2 spremenljivke Q1; v vrednost 2 spremenljivke Q2 (srednje) rekodirate vrednost 3 spremenljivke Q1; v vrednost 3 spremenljivke Q2 (visoko) pa rekodirate vrednosti 4 in 5 spremenljivke Q1. Tovrstno transformacijo lahko izvedete tudi s kalkulacijo: Q2 = 1/2 + 1/2*Q1, kjer bo Q2 seveda še vedno imela pet vrednosti, vendar na intervalu 1-3.

 

Izpisi

 

Za vsako spremenljivko, ki ste jo dodali v seznam za rekodiranje, lahko z enim klikom izpišete sumarne frekvence, dopolnjene frekvence, opisne statistike in osnovne frekvence. Te nato lahko natisnete ali jih izvozite v formate PDF, Word ali Excel.


Funkcionalnost je na voljo za uporabnike individualnega paketa 3KA ter uporabnike poslovnih paketov za skupine.


 

1KA is free to use for basic users