0%
100%

ANKETA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV 2024 - Stran 1

*

1. Kako ocenjujete splošno poslovno sodelovanje med Vami in nami? 

*

2. Kako bi ocenili zadovoljstvo s storitvami JKP Šentjur, d.o.o.?

1- slabo
2 3 4 5- odlično
ne uporabljam
Oskrba s pitno vodo
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
Urejenost in delovanje pokopališke dejavnosti
Izvajanje zimske službe
Praznjenje greznic IN MKČN

Trenutno ste v testnem vnosu ankete!
Odgovori se bodo shranili in bodo posebej označeni.

Naprava:

Skoči na:

Vklopi komentarje na vprašanja

Testni vnos - podatki se shranijo in označijo kot testni.