0%
100%

Zadovoljstvo pacientov 2023 - Stran 1


Spoštovani, vljudno vas prosimo za izpolnitev vprašalnika, na podlagi katerega želimo ugotoviti vaše zadovoljstvo z obravnavo in zdravstvenimi storitvami v našem zavodu, saj nam bo pomagalo pri uvedbi izboljšav.
Sodelovanje v anketi je prostovoljno in anonimno.


                                                                                                                               mag. Alenka Obrul, direktorica

Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje
*

KATERO DEJAVNOST/AMBULANTO STE DANES OBISKALI? (obkrožite oz. dopolnite):

Možnih je več odgovorov

Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje
*

KAKO STE SE NAROČILI NA OBISK?

Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje
*

KAKO OCENJUJETE ODZIVNOST ZDRAVSTVENEGA OSEBJA?

Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje
*

KAKO DOLGO STE DANES ČAKALI?

Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje
*

KAJ JE BIL PO VAŠEM MNENJU VZROK ČAKANJA?

možnih je več odgovorov

Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje
*

PROSIM DA ODGOVORITE NA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA KAKOVOST ZDRAVSTVENEGA DOMA (ZD) IN NJEGOVIH STORITEV. OZNAČITE ŠTEVILKO ODGOVORA, KI PO VAŠEM ODRAŽA DEJANSKO STANJE.

SPLOH NE PRETEŽNO NE DELNO PRETEŽNO DA V CELOTI
Ali je v ZD urejena dostopnost do dejavnosti/ambulant?
So prostori čisti?
Ali so zaposleni urejeni?
Ali so bili zaposleni prijazni?
So vam zaposleni prisluhnili?
Ali so se zaposleni poglobili v vaš problem?
So vam zaposleni nudili pomoč, ki ste jo potrebovali?
Ali so vam zaposleni odgovorili na vsa vaša vprašanja?
Ali so vam zaposleni namenili dovolj pozornosti?
Ali ste med obravnavo dobili vse potrebne informacije?
Ali vam je bil razložen namen obravnave in morebitni nadaljnji postopki?
So se zaposleni odzvali na vaše predloge?
Ali so zaposleni spoštovali vašo zasebnost?
Ste bili vključeni v odločanje o vašem zdravljenju?
Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje
*

NA KAKŠEN NAČIN STE PRIDOBILI INFORMACIJE O STORITVAH ZAVODA?

možnih je več odgovorov

Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje
*

OCENITE SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO Z ZDRAVSTVENIM ZAVODOM, KI STE GA OBISKALI?

Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje

VAŠE POBUDE, PREDLOGI:

Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje
*

Spol:

Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje
*

V katero starostno skupino spadate?

Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje
*

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba? 

Vaš komentar k vprašanju
Avtomatično shranjevanje

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Trenutno ste v testnem vnosu ankete!
Odgovori se bodo shranili in bodo posebej označeni.

Testni vnos - podatki se shranijo in označijo kot testni.
OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>