Karierni teden UNM - prijava - Stran 1

Ime in priimek:

Vaš e-mail naslov:

Prijavljam se na delavnico/e (vljudno prosim, da pri izbiri označite tudi lokacijo: na sedežu UNM ali spletno različico):

Možnih je več odgovorov

UNM ONLINE
Osvežimo poznavanje WORD-a
Kako sestavim odličen vprašalnik za raziskavo?
Rdeča, bela, modra, rumena – kakšne barve je moja kariera? 
Življenjepis – osnovno orodje
Spremno pismo - vaša vstopnica do razgovora
Chat GPT kot osebni tutor pri študiju
Neverbalno in verbalno komuniciranje pri iskanju zaposlitve
Prijava na ZRSZ in aktualne spodbude za mlade
Koraki priprave na zaposlitveni razgovor
Navodila za analizo in interpretacijo podatkov
Srečanje mentorjev na strokovni praksi

Trenutno ste v testnem vnosu ankete!
Odgovori se bodo shranili in bodo posebej označeni.

Naprava:

Skoči na:

Vklopi komentarje na vprašanja

Testni vnos - podatki se shranijo in označijo kot testni.