Pogoji na podlagi več kriterijev

Prikazan je primer ankete s pogojem, definiranim na podlagi dveh kriterijev.

language - 
Jezik
Q1 - 

Ali ste v aplikaciji 1KA že izdelali vprašalnik?

Q2 - 

Bi se ocenili kot veščega uporabnika spleta?

Q3 - 

Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo.

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se strinjam
Anketo sem izdelal/a brez težav.
Pri izdelavi ankete sem se dobro znašel/a.
Spletna aplikacija je delala hitro in brez zatikanja.
Spletno aplikacijo 1KA bi priporočil/a prijateljem/znancem.
Ob izdelavi svoje ankete sem pri 1KA pogrešal/a določene funkcionalnosti
Všeč mi je nov izgled spletne strani.

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.

Način:NormalenCelostranski

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.
OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>