Primer vprašanja - ponovitev naslovne vrstice v tabeli - Stran 1

Test Levi ali desni del možganov je prilagojen na osnovi Left Brain Right Brain na PersonalityTest.net.

Jezik

Nastavitve vprašanja:

  • Vprašanje: tabela - en odgovor
  • Postavitev: klasična tabela
  • Ponovi naslovno vrstico: vsakih 5 vrstic


Test Levi ali desni del možganov je prilagojen na osnovi Left Brain Right Brain na PersonalityTest.net.

Pred vami je 20 trditev. Na osnovi vaših odgovorov bo test izračunal, katera polovica možganov pri vas bolj deluje.

DRŽI NE DRŽI
Pišem si seznam zadolžitev, da lažje organiziram urnik dejavnosti.
Pri pomembnih odločitvah si pomagam z logičnim razmišljanjem in ne z intuicijo.
Večkrat tvegam.
Če imam veliko zadolžitev, najprej začnem s težjimi.
Pravila in omejitve so pomembne za učinkovito delovanje družbe.
Lažje si zapomnim obraze kot imena.
Po navadi vem, koliko je ura, ne da bi preveril.
Pri govoru si velikokrat pomagam z rokami.
Vsaka stvar se lahko opravi na pravi ali napačen način.
Včasih ravnam spontano ne glede na posledice.
Kadar mi kdo postavi vprašanje, glavo nagnem v desno stran.
Sem bolj umetniški tip človeka kot pa tehničen.
Bolj sem pozoren na to, kaj ljudje govorijo, kot pa na način, kako govorijo.
Dvakrat ali trikrat na leto premaknem pohištvo doma.
Preden se lotim sestavljanja, preberem navodila.
Moja miza je po navadi razmetana.
Redko zamujam.
Včasih se težko izrazim z besedami.
Moti me, če ne razumem čisto vsake situacije.
Algebra mi leži bolj kot geometrija.

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.