Prikaz tabele na mobilnem telefonu - z avtomatskim razpiranjem - Stran 1

Tip vprašanja: tabela en odgovor

Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo. 

Anketo sem izdelal/a brez težav
Pri izdelavi ankete sem se dobro znašel/a. 
Spletno aplikacijo 1KA bi priporočil/a prijateljem/znancem.  
Pri izdelavi ankete me je motil še nedodelan design. 
Mobilno aplikacijo 1KA bi priporočil/a prijateljem/znancem. 
Ob izdelavi svoje ankete sem pri 1KA pogrešal/a določene funkcionalnosti 

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Naprava:

Skoči na:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.