Prikaz tabele na mobilnem telefonu - z avtomatskim razpiranjem - Stran 1

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.

Jezik

Tip vprašanja: tabela en odgovor

Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo. 

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se strinjam
Anketo sem izdelal/a brez težav
Pri izdelavi ankete sem se dobro znašel/a. 
Spletno aplikacijo 1KA bi priporočil/a prijateljem/znancem.  
Pri izdelavi ankete me je motil še nedodelan design. 
Mobilno aplikacijo 1KA bi priporočil/a prijateljem/znancem. 
Ob izdelavi svoje ankete sem pri 1KA pogrešal/a določene funkcionalnosti 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.
OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>