Prikaz tabele na mobilnem telefonu - brez razpiranja - Stran 1

Tip vprašanja: tabela en odgovor


Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo.

Anketo sem izdelal/a brez težav.
Pri izdelavi ankete sem se dobro znašel/a. 
Spletno aplikacijo 1KA bi priporočil/a prijateljem/znancem. 

Tip vprašanja: tabela - več odgovorov

S katerim prevoznim sredstvom ste že potovali v naslednje države?

Možnih je več odgovorov

Avstrija
Hrvaška
Italija
Madžarska
Nemčija

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Naprava:

Skoči na:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.