Prikaz tabele na mobilnem telefonu - brez razpiranja - Stran 1

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.

Jezik

Tip vprašanja: tabela en odgovor


Na petstopenjski lestvici strinjanja (Sploh se ne strinjam - Povsem se strinjam) ocenite spodaj navedene trditve, ki se nanašajo na vaše izkušnje s spletno aplikacijo.

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Niti niti Se strinjam Povsem se strinjam
Anketo sem izdelal/a brez težav.
Pri izdelavi ankete sem se dobro znašel/a. 
Spletno aplikacijo 1KA bi priporočil/a prijateljem/znancem. 

Tip vprašanja: tabela - več odgovorov

S katerim prevoznim sredstvom ste že potovali v naslednje države?

Možnih je več odgovorov

Avto Vlak Letalo Avtobus
Avstrija
Hrvaška
Italija
Madžarska
Nemčija

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.

Način:NormalenCelostranski

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.
OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>