TEMA: 1KA BLUE - Stran 1

Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete.

Jezik

Ali vam je všeč izbrana tema ankete?

Katere barvne kombinacije teme ankete so vam najbolj všeč?

Možnih je več odgovorov

Na lestvici od 1 do 5 označite vaše strinjanje s komponentami, ki se nanašajo na izbrano obliko ankete

Sploh mi ni všeč Ni mi všeč Niti niti Všeč mi je Zelo mi je všeč
Barvna kombinacija
Velikost pisave
Izbor ikon

Na drsniku označite koliko vam je všeč izbrana tema.

Dislike very muchLike very much
5


Vpišite besedilo
Vpišite besedilo
Vpišite besedilo

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.

Način:NormalenCelostranski

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Jezik:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.
OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>