0%
100%

Anketa o Slovarju sopomenk sodobne slovenščine - Stran 1

1) 
*

Kako dobro ste seznanjeni s Slovarjem sopomenk sodobne slovenščine (http://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/)?

Vaš komentar k vprašanju
2) 
*

Kako bi v splošnem ocenili uporabnost slovarja?

Vaš komentar k vprašanju
3) 
*

Ocenite, kakšen odnos imate do novosti, ki jih prinaša slovar.
 

Moti me.
Vseeno mi je.
Všeč mi je.
Ne vem.
Slovar ni nikoli povsem končan.
Vsebina slovarja se pogosto posodablja.
Slovar je brezplačen.
Slovarski podatki so odprto dostopni za razvoj novih izdelkov.
Slovar je na voljo samo v digitalni obliki.
Podatki za slovar so pridobljeni avtomatsko.
Podatki niso povsem zanesljivi.
Uporabniki lahko dodajajo svoje predloge sopomenk.
Uporabniki lahko ocenjujejo sopomenke.
Slovar je izdelala inštitucija, ki se ne ukvarja primarno s slovaropisjem.
Slovar vsebuje predvsem standardno in sodobno besedišče.
Slovar vsebuje kolokacijske podatke.
Slovar vsebuje korpusne primere in povezave na korpus.
Razen področnih (npr. 'botanika') slovar ne vsebuje kvalifikatorjev.
Vaš komentar k vprašanju
4) 

Če bi lahko slovar izboljšali, kako bi ga spremenili?

 

Vaš komentar k vprašanju
5) 
*

V katero starostno kategorijo spadate?

Vaš komentar k vprašanju
6) 
*

 Kakšen je vaš status oziroma glavno področje angažiranja (dela, zaposlitve)?

Vaš komentar k vprašanju
7) 
*

Če igra, je igral ali bo igral pri vašem delu jezik posebno vlogo, označite vse ustrezajoče kategorije.

Možnih je več odgovorov

Vaš komentar k vprašanju
8) 
*

Če igra, je igral ali bo igral pri vašem delu jezik posebno vlogo, označite vse ustrezajoče kategorije.

Možnih je več odgovorov

Vaš komentar k vprašanju
9) 
*

Če igra, je igral ali bo igral pri vašem delu jezik posebno vlogo, označite vse ustrezajoče kategorije.

Možnih je več odgovorov

Vaš komentar k vprašanju

Najlepša hvala za pripravljenost sodelovati!

Način:NormalenCelostranski

Trenutno ste v testnem vnosu ankete!
Odgovori se bodo shranili in bodo posebej označeni.

Testni vnos - podatki se shranijo in označijo kot testni.
OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>