IMEAS

 

IMEAS raziskava o energetskem načrtovanju in izvajanju ukrepov
                                                                                                                                          Dobrodošli!    
Projekt IMEAS ("IMEAS – Integrated and Multi-level Energy models for the Alpine Space«) je financiran v okviru programa Alpine Space in vključuje 12 partnerjev iz Alpske regije.
Cilj projekta je ustvariti nov celostni pristop in skupna orodja za izboljšanje sposobnosti javnih uprav, agencij in drugih institucij pri načrtovanju celostnih in trajnostnih energetskih politik in pri izbiri pravih ukrepov ter instrumentov za njihovo izvajanje.
IMEAS partnerji bomo delovali zlasti na usklajevanju spodbud, ki pospešujejo postopke odločanja, na večdimenzionalni integraciji ter na krepitvi zmogljivosti, ki je potrebna za učinkovite procese energetskega načrtovanja in izvajanja. Končni cilj je sooblikovanje učinkovitega nizko ogljičnega energetskega modela v Alpski regiji.
Ta raziskava bo pomagala opredeliti ključne ukrepe in začrtati skupno izhodišče za celovito energetsko načrtovanje v Alpski regiji.
Namen raziskave je zbrati podatke o energetskih in podnebnih strategijah, načrtih in ukrepih. Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 30 minut. V kolikor je možno bi vas prosili, da izpolnite angleško različico vprašalnika z odgovori v angleščini na linku: https://www.1ka.si/a/116250, v kolikor pa to za vas ni sprejemljivo, pa prosim nadaljujte z vprašalnikom s podajanjem slovenskih odgovorov.  
Za več informacij o vprašalniku samem kontaktirajte slovenskega projektnega partnerja: Zavod KSSENA, Nejc Jurko, email: nejc.jurko@kssena.velenje.eu, tel.: 059 099 183.  

Hvala za vašo podporo!

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>