0%
100%

Slovenia Green - Anketa za obiskovalce

SPOŠTOVANI OBISKOVALEC VELENJA,

prosimo, vzemite si nekaj minut časa in nam pomagajte izboljšati kakovost turistične ponudbe Šaleške doline. Velenje je vključeno v Misijo 100 podnebno nevtralnih mest, je v letu 2024 nosilec naziva Zeleni list ter je  član »Zelene sheme slovenskega turizma«.  Želimo delovati trajnostno in z vašo pomočjo bomo to lažje uresničevali.

Vsi odgovori so zaupni. Hvala za sodelovanje.

DEAR VISITOR TO VELENJE,
please take a few minutes and help us to improve the quality of tourist offer in Šaleška valley. Velenje has won the EU Green Leaf Award 2024, participates in the EU mission 100 Climate Neutral and Smart Cities and is a member of the "Green Scheme of Slovenian Tourism". We want to operate sustainably, and with your help it will be easier for us to do so.


All answers are confidential. We thank you for your cooperation.

Jezik: