0%
100%

VABLJENI K SOOBLIKOVANJU Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj 2022-2028

Spoštovani ponudniki, predstavniki turističnega gospodarstva, podjetniki, partnerji ptujskega turizma, predstavniki strokovne javnosti, 

V letu 2021 se je iztekla veljavnost obstoječi »Strategiji razvoja in trženja turistične destinacije Ptuj 2017–2021«, ki je trženjsko umestila Ptuj kot »staro mesto novih doživetij«, zato je Zavod za turizem Ptuj, po pooblastilu Mestne Občine Ptuj in v sodelovanju z zunanjim izvajalcem pristopil k oblikovanju nove strategije turizma za prihodnje obdobje do leta 2028. 


"Ptuj želimo, skupaj z vami in ob vašem sodelovanju, oblikovati kot uspešno trajnostno, avtentično in vodilno turistično destinacijo privlačnih in visoko kakovostnih doživetij za ciljno izbrane obiskovalce in turiste. Doživetja, okušanja, občutenja in prvovrstne storitve za naše goste bomo ponosno in gostoljubno ponujali in oblikovali na osnovi naših kulturno zgodovinskih, kulinaričnih, enoloških in naravnih danosti, številnih legend in zgodb iz tisočletij naše preteklosti in sodobnosti, zdravja in dobrega počutja, na osnovi naravnih zdravilnih vrelcev ter sodobne umetniške, podjetniške in znanstvene ustvarjalnosti, živahnosti in urejenosti mesta in njegove naravne okolice. Želimo, da se turizem na Ptuju razvija na način, ki bo zagotavljal kakovost, vrednost in prijetnost doživljanja Ptuja za naše goste, turistične ponudnike in podjetnike, zaposlene v turizmu, celotno lokalno skupnost in tudi za naše partnerje« (Županja MO Ptuj, Nuška Gajšek) 

Prijazno vas prosimo, da kot eden izmed deležnikov ali partnerjev v ptujskem turističnem in podpornem okolju ali kot pomemben del strokovne javnosti namenite nekaj svojega časa za izpolnitev vprašalnika v nadaljevanju. Zavedamo se, da je vprašalnik dokaj kompleksen, saj je turistična dejavnost po vsej Evropi, Sloveniji in tudi na Ptuju na pomembni prelomnici.

Zanima nas ocena vašega zaznavanja napredka turizma na Ptuju, prioritetne aktivnosti oblikovanja Ptuja kot turistične destinacije in njegovega tržnega umeščanja v Sloveniji in v tujini. Pridobljena mnenja bodo služila kot eno izmed pomembnih izhodišč za pripravo strateških usmeritev razvoja in trženja Ptuja kot turistične destinacije v obdobju 2022-2028.

Naj vas na tem mestu obvestimo, da smo pripravili poseben vprašalnik še za splošno javnost - in k sodelovanju smo povabili preko kanalov družbenih omrežij in lokalnega časopisa vse zainteresirane občane. Veseli bomo, da ga delite tudi preko svojih kanalov - na voljo je na povezavi https://www.1ka.si/mojptuj.

Zaradi poletnega časa bo anketa odprta daljše časovno obdobje – vaše odgovore pričakujemo do vključno 10. septembra 2022, veseli pa bomo čimprejšnjega odziva.

Vprašanja so postavljena na način, da izbirate najustreznejši odgovor (ta koncept omogoča primerjavo rezultatov), hkrati pa imate vedno možnost dodati kategorijo in komentar.

Morebitna vprašanja in dodatne komentarje lahko posredujete na e-naslov info@visitptuj.eu (Tanja Srečkovič Bolšec).  Za vaš dragocen čas in izražena mnenja se najlepše zahvaljujemo.

Mestna Občina Ptuj 
Nuška Gajšek, županja     

Zavod za turizem Ptuj                                                                                                 
Direktorica, Tanja Srečkovič Bolšec                                                         

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>